de Energie gaard
Services
Photos
Producten
Product: energie
Een energiegaard is een plaats waar energie op duurzame wijze wordt verbouwd. Denk aan stroom, warmte en beweging.
het betreft energie uit natuurlijke bron, waarbij geen of nauwelijks schadelijke bij producten ontstaan (CO2, kern afval oid)

Een
stroomgaard is een verzameling zonnepanelen. hier kan stroom worden geoogst. 
Vergelijk wijngaard, boomgaard.

opmerking:
in een boomgaard groeien bomen
in een wijngaard ontstaat de basis voor wijn
in een stroomgaard ontstaat stroom
de term
stroomgaard is ontstaan in Italie. (bron: Han&Anda)

Voor meer info:
energiegaard@apmgroot.com

Producten
Services
Photos